NHÀ LIÊN HOÀN NHỎ

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIDS 9.9.9

(Công ty chuyên tư vấn mở khu vui chơi trẻ em trong nhà và khu vui chơi ngoài trời trên toàn quốc)

Liên hệ: 0941.98.80.98 –  098.1111.399 Mrs. Lan

Địa chỉ: Số 31, 267B Ba Tơ, P.7, Quận 8, Tp. HCM 

Skype: kinhdoanhkhuvuichoi

Website: kinhdoanhkhuvuichoi.com
Email: kinhdoanhkhuvuichoi@gmail.com

 

Đây là những dòng nhà banh liên hoàn với kích thước nhỏ 15 – 20 – 30m2 trở lại, phù hợp với những khu nhà hàng, cà phê, khu vui chơi mini ở nông thôn hoặc khách hàng cần đầu tư khu vui chơi trẻ em với mức chi phí thấp nhất.
 
– Có rất nhiều mẩu mã nhà liên hoàn nhỏ mini cho quý khách tự lựa chọn và tham khảo, với thiết kế mới nhất và theo nguyện vọng của khách hàng. Chúng tôi có thể thiết kế riêng cho quý khách.
– Để mở được khu vui chơi trẻ em trong nhà cần có thêm các đồ chơi đính kèm sau:
 + Hồ cát, hồ hạt muồng, hồ hạt gỗ…
 + Hồ cá
 + Xe lửa
 + Đu quay dừa
 + Tô tượng, tranh cát
 + Xe chòi chân
 + Tường leo núi
 + Nhà chơi hướng nghiệp
 + Thú nhún điện……
 
Quý khách cần tư vấn rỏ hơn vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn thêm!

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 8 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 8.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 8 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 10 * 7 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 4 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 8.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.7 * 9 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 – 098.1111.399 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m – 2.5*2.5*2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 13 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 8 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan
 

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 8.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 2.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 10 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 10 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 5 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 2.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 8.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 10 * 8.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 8.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 7.5 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 6.25 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 4 * 7* 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 7.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 3.75 * 3.75 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Kích thước: 6.25 * 2.5 * 2.8 m
Giá: liên hệ 0941.98.80.98 Mrs. Lan

Vui lòng đọc thêm bài:

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIDS 9.9.9

(Công ty chuyên tư vấn mở khu vui chơi trẻ em trong nhà và khu vui chơi ngoài trời trên toàn quốc)

Địa chỉ: Số 31, Đ.267B Ba Tơ, P. 7, Q.8, Tp. HCM

Liên hệ: 0941.98.80.98 – 098.1111.399 –  0888.71.77.88 Mrs. Lan

Skype: kinhdoanhkhuvuichoi
Mail: kinhdoanhkhuvuichoi@gmail.com

Websitehttp://kinhdoanhkhuvuichoi.com/

in-s-1in-s-2in-s-3in-s-4in-s-5in-s-6in-s-7in-s-8in-s-9in-s-10in-s-11in-s-12in-s-13in-s-14in-s-15in-s-16in-s-17in-s-18in-s-19in-s-20in-s-21in-s-22in-s-23in-s-24in-s-25in-s-26in-s-27in-s-28in-s-29in-s-30in-s-31in-s-32in-s-33in-s-34

CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIDS 9.9.9

(Công ty chuyên tư vấn mở khu vui chơi trẻ em trong nhà và khu vui chơi ngoài trời trên toàn quốc)

Liên hệ: 0941.98.80.98 –  098.1111.399 Mrs. Lan

Địa chỉ: Số 31, 267B Ba Tơ, P.7, Quận 8, Tp. HCM 

Skype: kinhdoanhkhuvuichoi

Website: kinhdoanhkhuvuichoi.com
Email: kinhdoanhkhuvuichoi@gmail.com